Archiv novinek

8.4.2022
Bytový dům v Jaroměři
Záměrem investora je stavba bytového domu v Hradci Králové.
7.3.2022
Rodinný dům v Hradci Králové
Záměrem investora je stavba rodinného domu v Hradci Králové.
23.3.2021
Rekonstrukce a přístavba haly – PIRELL CZ
Záměrem investora je přístavba a rekonstrukce stávající výrobní haly na drážní zařízení.
2.2.2021
Statek Hořenice – Změna stavby, ubytování
Záměrem investora je půdní vestavba pěti bytových jednotek
9.11.2020
Rodinný dům v Jaroměři
Záměrem investora je novostavba rodinného domu v Jaroměři.
15.10.2020
Rodinný dům v Lochenicích
Záměrem investora je rekonstrukce a přístavba stávajícího rodinného domu v Lochenicích.
9.9.2020
Vizualizace „Barevné domky, Hajnice“
Předmětem zakázky byla tvorba vizualizací z projektové dokumentace domova s pečovatelskou službou v Hajnicích.
18.6.2020
Domov pro seniory, Žacléř
Předmětem zakázky byla tvorba vizualizací z projektové dokumentace Domova pro seniory v Žacléři.
5.5.2020
Obytný soubor Úhřetice
Předmětem projektové dokumentace je studie změny územního rozhodnutí „Zámečnictví Řivnáč a obytný soubor Úhřetice“.
13.4.2020
STAVBA RODINNÉHO DOMU V PRASEKU
Předmětem dokumentace je architektonická studie novostavby rodinného domu v Praseku.
12 3 4