Archiv novinek

12.10.2018
Studie proveditelnosti Barevné domky Hajnice
Studie je zaměřena na proveditelnost stavby nové budovy s pečovatelskou službou pro lidi s mentálním postižením (chráněné bydlení).
10.9.2018
Domov pro seniory a studie proveditelnosti
Studie se zaměřuje na přestavbu stávajícího nevyužívaného objektu na domov pro seniory v Žacléři.
31.7.2018
Architektonická studie - Domov u Biřičky
Předmětem dokumentace je architektonická studie a modernizace „Domov u Biřičky“ v Hradci Králové.
25.5.2018
Rodinný dům Jaroměř
Projektová dokumentace obsahuje projekt pro novostavbu rodinného domu.
20.4.2018
Studie proveditelnosti pro domov důchodců
V rámci projektu jsme realizovali studii proveditelnosti pro přístavbu stávajících budov Domova důchodců v obci Lampertice.
29.3.2018
Nástavba domova pro seniory
V projektu jsme řešili stávající budovu a její rozšíření o nástavbu a terasu.
26.2.2018
Výstavba autoslužeb Pardubice
Cílem bylo vytvořit projekt pro autoslužby v intravilánu města Pardubice.
1.11.2017
Bytové domy Jaroměř
Pro lokalitu Na Cihelnách jsme připravili návrh bytových domů a komerčních prostorů.
23.10.2017
Bytové domy v Brandýse nad Labem
Návrh nového areálu určeného pro smíšené obytné a komerční účely.
20.7.2017
Rehabilitační pavilon Poděbrady
Rozšíření stávajícího lázeňského objektu o rozsáhlou přístavbu v podobě dvou křídel.
12 3