Inženýrská činnost a stavební povolení

S přípravou a realizací staveb souvisí také hodně papírování a jednání po úřadech. Těchto starostí vás rádi ušetříme a vše zajistíme za vás. Díky každodennímu řešení této problematiky přesně víme, kdy, kam a co doložit, aby se váš projekt brzy dočkal stavební části. Inženýrská činnost vám zajistí projednání projektové dokumentace na všech dotčených orgánech a získání souhlasů pro stavební povolení. Dále v rámci inženýringu zajišťujeme koordinaci celého projektu, komunikaci s jednotlivými profesemi a následný technický a autorský dozor stavby.

Dokumentace pro územní řízení

Dokumentace pro územní řízení vychází z architektonické studie a je již podrobněji zpracovaná. Obsahem této dokumentace jsou informace o proveditelnosti stavby a doložení, že je stavba v souladu se všemi platnými právními předpisy. Skládá se několika oborových výkresů a zpráv (např. elektroinstalace, přípojky, protipožární zabezpečení budovy...). Jedná se o mezikrok, na který navazuje dokumentace pro stavební povolení.

Stavební řízení

V průběhu stavebního řízení se již řeší konkrétní podoba stavby a navazuje na výše uvedené územní řízení. Podrobnější informace se týkají provedení stavby, a to především z technického hlediska. Výsledkem je získání stavebního povolení, které odstartuje stavební práce. Veškeré tyto činnosti provádíme po individuální domluvě s klientem formou předání plné moci.

Co je ke stavebními povolení potřeba

  • Formulář ze stavebního úřadu pro stavební povolení
  • Doklad, že jste vlastníkem nemovitosti
  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Umístění a katastrální číslo nemovitosti
  • Doložení souhlasu sousedících pozemků, komunikací a staveb
  • Plná moc (v případě, pokud bychom vás zastupovali)
  • Písemné prohlášení stavbyvedoucího
  • Stanoviska dotčených orgánů (např. především státní energetická inspekce, odbor dopravy, ochrana vody a krajiny, statika, protipožární zabezpečení a další)
  • Projektová dokumentace
  • Plán kontrolních prohlídek stavby

Při přípravě potřebných dokumentů a v průběhu inženýringu je nezbytné počítat se všemi lhůtami všech orgánů, kterých se stavba týká.

Máte nějaké otázky? Neváhejte nás kontaktovat.