Stavební, autorský i technický dozor

Organizace průběhu práce na stavbě je velmi důležitá a k hladkému průběhu realizace je potřeba nemálo zkušeností. Jedná se o koordinaci jednotlivých stavebních činností, časovou kalkulaci nejen se samotnou stavbou, ale i přípravou či zráním materiálu. Stavební dozor zajišťujeme pro Hradec Králové a okolní města. Zkušený stavbyvedoucí se postará o rovnoměrné rozložení pracovních sil, pracovních pomůcek i strojů, zajistí naskladnění a kontrolu materiálu, organizaci pracoviště a také záznam evidence o průběhu stavby.

Technická dozor projektanta i investora

Technický dozor provádíme v rámci inženýringu. Zaměřujeme se na technický dozor investora, kdy probíhá kontrola prací, objednaných služeb, rozpočtu, faktur, dodržování předpisů a součástí je také komunikace s projektanty a účast při kontrolních dnech. Dále realizujeme také technický dozor projektanta, který se zakládá na kontrole dokumentace, kontroly a odsouhlasení změn a technické podpoře pracovníků na stavbě.

Autorský dozor

Autorský dozor je nezbytný u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, ale doporučujeme ho využít všem investorům, ať se jedná o rodinný domek, developerský projekt či administrativní budovu. Tento dozor navazuje na hotové projektové práce a končí uzavřením zakázky a předáním stavby.

Proč dozor využít

  • Léty získané zkušenosti našeho stavbyvedoucího na vaší stavbě
  • Úspora vašeho času při kontrole a komunikaci
  • Koordinace pracovníků v celém průběhu stavby
  • Finanční úspora vzniklá včasným odborným rozhodnutím
  • Odvedení kvalitní práce všech dodavatelů a její kontrola

Máte nějaké otázky? Neváhejte nás kontaktovat.