Rekonstrukce a přístavba haly – PIRELL CZ

23.3.2021

Navržen je výrobní a skladovací prostor se zázemím pro zaměstnance. Součástí záměru je nové napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.