Rodinný dům v Jaroměři

9.11.2020

Rodinný dům je navržen s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Podzemní podlaží bude částečně zapuštěno do terénu. V prvním podzemním podlaží jsou navrženy technické prostory, v prvním a druhém nadzemním podlaží jsou navrženy prostory po bydlení.

Součástí záměru je stavba zpevněných ploch kolem objektu. Na severní straně je navržen sjezd do garáže k odstavení dvou automobilů a vstup do rodinného domu, na jižní straně je navržena terasa.

Je navrženo nové připojení na elektro NN a splaškovou kanalizaci a vodovod. Dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora.