Rodinný dům v Lochenicích

15.10.2020

Záměrem investora je rekonstrukce a přístavba stávajícího rodinného domu v Lochenicích. Ke stávajícímu objektu je z jihozápadní strany navržena dvoupodlažní přístavba s jedním podzemním podlažím a s plochou střechou. V přístavbě jsou navrženy plochy pro bydlení. V části stávajícího objektu jsou navrženy převážně technické a provozní prostory.

Součástí záměru je stavba zpevněných ploch kolem objektu. Na východní straně je navržena plocha pro odstavení dvou automobilů, na jižní a západní straně je navržena terasa.