Obytný soubor Úhřetice

5.5.2020

Předmětem projektové dokumentace je studie změny územního rozhodnutí „Zámečnictví Řivnáč a obytný soubor Úhřetice“.

Změna je navržena pouze v části obytného souboru a tyká se objektu SO 06: Řadový dům – 6 bytových jednotek, který bude nahrazen objektem SO 06: Bytový dům – 27 bytových jednotek.

Součástí změny je doplnění parkovacích stání a změna tras přípojek pro původně navrženy objekt. Původně umístěných řadů se změna netýká.

 

 

Objekt SO06: Bytový dům – 27 bytových jednotek je navržen třípodlažní s plochou střechou. Založení objektů je navrženo plošné na základových pasech. Svislé nosné jsou navrženy cihelné. Vodorovné konstrukce jsou navrženy skládané. Tepelné izolace jsou navrženy z EPS. Výplně otvoru jsou navrženy plastové. Fasáda objektu je navržena v kombinaci dvou materiálů, omítka s vodorovnými prořezy a obklad cihelnými pásky.

Navržený objekt je rozdělen na tři samostatné sekce (A, B, C). Všechny sekce mají navrženy vstup ze severní části. Za vstupem do objektu je navržena centrální chodba se schodištěm a vstupy do třech bytových jednotek. Dispoziční řešení ve druhém a třetím nadzemním podlaží je obdobné.