Bytový dům v Jaroměři

8.4.2022

Předmětem dokumentace je bytový dům v ulici Husova v Jaroměři. Bytový dům je navržen se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím.

Součástí stavby bytového domu je úprava stávajícího sjezdu na komunikaci v ulici Husova. Dále jsou na východní a jižní části stavebního pozemku navrženy parkovací plochy. Objekt bude připojen na elektro NN, plynovod, vodovod, splaškovou kanalizaci a sdělovací vedení. V rámci projektu jsou navrženy přeložky sdělovacího vedení a demolice stávajících objektů, zpevněných ploch a sítí technické infrastruktury.

bytový dům Jaroměř