Výstavba autoslužeb Pardubice

26.2.2018

Cílem bylo vytvořit projekt pro autoslužby v intravilánu města Pardubice.

Název: Výstava autoslužeb Pardubice
Investor: Ing. Martin Zlesák

Podrobnosti projektové dokumentace

V objektu autoslužeb jsou umístěné dva prostory pro poskytování autoslužeb (kontrola technického stavu, ruční čištění, reklamní polep, dále je objekt vybaven hygienickým zázemím, kuchyňskou a kanceláří). Při severní straně je situován fotokoutek s odstavnou plochou.

Konstrukce je navržená zděná, založená na betonových základových pásech.

Autoslužby Pardubice - návrh ArchitepHK