Studie proveditelnosti pro domov důchodců

20.4.2018

V rámci projektu jsme realizovali studii proveditelnosti pro přístavbu stávajících budov Domova důchodců v obci Lampertice.

Název: Studie proveditelnosti - Domov důchodců Lampertice
Investor: Královéhradecký kraj

Podrobnosti projektové studie

Stávající objekty v areálu jsou postaveny samostatně a propojeny spojovacím koridorem. Po zhodnocení jsme navrhli přístavbu mezi hlavní budovou a objektem prádelny a kanceláře.

Objekt s garážemi je uvnitř dispozice přístavby. Plánovaná přístavba má čtyři patra a celková výška ctí výšku stávající budovy. Pracovali jsme také se změnou dispozic a provozního řešení, které by zlepšilo ubytovací podmínky klientů a provozního zázemí pro personál.

V návrhu je snížení ze stávajících 52 lůžek na 47, kdy by byl každý pokoj určený pro dva klienty a měl vlastní sprchu a toaletu na pokoji. Jeden pokoj má samostatné lůžko.

domov