Studie proveditelnosti Barevné domky Hajnice

12.10.2018

Studie je zaměřena na proveditelnost stavby nové budovy s pečovatelskou službou pro lidi s mentálním postižením (chráněné bydlení).

Název: Studie proveditelnosti – Barevné domky Hajnice
Objednavatel: Královéhradecký kraj

Podrobnosti o studii proveditelnosti:

V současné době se na pozemku nachází hlavní budova, provozní objekt technického zázemí, nevyužívaný objekt ČOV a šest rodinných domů.
Objekty technického zázemí a ČOV budou zdemolovány. Stávající hlavní budova zrekonstruujeme a přistavíme k ní novou ubytovací část. Rodinné domy zůstanou zachovány beze změny.

Barevné domky Hajnice
 

Po provedení stavebních úprav bude mít hlavní objekt jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní a podkroví. Přístavba bude mít jedno nadzemní podlaží.
Kapacita přístavby je navržena pro 36 lůžek, přičemž klienti budou ubytování po dvou na pokoji se sprchou a toaletou. V přístavbě jsou také navrženy společné prostory s odpočinkovou částí, ordinace a provozní prostory. Varna, jídelna, prádelna, kanceláře, terapie a prostory potřebné k zajištění chodu domova jsou navrženy ve stávající hlavní budově.