Skladovací objekt „sýpka“

13.2.2017

Příprava dokumentace pro vydání stavebního povolení pro přístavbu sýpky v Poděbradech.

Název: Dokumentace pro vydání stavebního povolení – skladovací objekt „sýpka“
Uživatel: CRYSTAL BOHEMIA, a.s.
Investor: CRYSTAL BOHEMIA, a.s.

Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je přístavba stávájících objektů bývalé sýpky, na místě stávajícího nevhodného skladovacího objektu ve vlastnictví skláren Crystal Bohemia, a.s.

Přístavba je navržena jako čtyřpodlažní, ale převážná část objektu je pouze jednopodlažní. Respektive přízemí sloužící jako sklad je navrženo na výšku čtyř podlaží.

sups hnn hradec kralové

Celý navržený objekt bude sloužit pro skladování a jako překladiště na železniční a silniční přepravu. Součástí záměru je také úprava stávající zpevněné plochy u jihovýchodní fasády objektu.