Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie

15.12.2016

Laboratoře jsou prostory s velmi specifickými nároky na provoz. Právě nyní jsme jeden takový projekt dokončili.

Název stavby: Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie
Uživatel: VOŠ a SZŠ Hradec Králové
Investor: Královéhradecký kraj

Předmět projektové dokumentace

Cílem projektové dokumentace pro budovu školy byla rekonstrukce odborných učeben (laboratoře fyziky, chemie a biologie) a navazujících prostor.

Součást rekonstrukce jsou také nové rozvody vzduchotechniky, kanalizace, vody, plynu, rozvodů elektriky, ozvučení a datových rozvodů. V rámci úprav proběhne také výměna podlahových krytin, instalace zatemnění a nově také bezbariérovost.

Projekt je dokončen a zadavatelem schválen. Nyní čeká na realizaci.

laboratoře