Rekonstrukce a přístavba autolakovny

9.11.2016

Pro SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové jsme připravili projekt pro přístavbu autolakovny a dílny pro demontáž. 

Název stavby: Rekonstrukce – přístavba autolakovny a dílny pro dekomtáž SOŠ a SOU Vocelova ve Vážní ulici
Uživatel: SOŠ a SOU Vocelova
Investor: Královéhradecký kraj

Předmět projektové dokumentace

Předmět projektové dokumentace je rekonstrukce a přístavba stávajícího objektu. Skládá se z přístavby a nástavby druhého nadzemního podlaží, nového dispoziční uspořádání dílen a vybudování odborných učeben.

Součástí projektu je také rekonstrukce sociálního zázemí, šaten a kanceláří. Dále se jedná o výměnu oken, rekonstrukci střechy a obvodového pláště. Součástí je také výměna vnitřních instalací a vybudování nové technické infrastruktury.

Projektová dokumentace je dokončena a předána investorovi.

přístavba autolakovny