Rehabilitační pavilon Poděbrady

20.7.2017

Rozšíření stávajícího lázeňského objektu o rozsáhlou přístavbu v podobě dvou křídel.

Název: Rehabilitační pavilon Máj v Poděbradech
Investor: Lázně Poděbrady, a. s.

Podrobnosti z projektové dokumentace

Stávající budova rehabilitace se nachází ve středu pozemku v blízkosti lázeňského parku, objekt je umístěn rovnoběžně s komunikací.

Cílem projektu bylo během stavebních úprav stavbu rozšířit o dvě křídla a tím téměř zdvojnásobit zastavěnou plochu objektu.

rehab-pavilon-pdy