Projekt novostavby zázemí pro JSDH Rychnovek-Zvole

9.3.2020

Navržená novostavba je přízemní objekt zastřešený sedlovou a 2 pultovými střechami, na severovýchodní straně objektu je navržena pergola.

Pozemek je napojen stávajícím sjezdem na místní komunikaci vedoucí na severovýchodní straně pozemku. V projektu jsou navrženy nové pochozí a pojezdové zpevněné plochy.

Objekt je napojen na nové přípojky vodovodu, kanalizace a elektro. Dále je navržena přeložka stávající dešťové kanalizace. Dešťové vody jsou vsakovány na pozemku.

Ústí nad Orlicí