Obytný soubor Ohrazenice – II. etapa

14.10.2019

Předmětem projektové dokumentace je studie výstavby II. etapy obytného souboru Ohrazenice v Pardubicích, které navazují na I. etapu výstavby. Součástí II. etapy je 5 bytových domů, 2 bytové domy s komerčními prostory a občanskou vybaveností a tři rodinné domy. Dále jsou navrženy pojízdné, pochozí a odstavné plochy, technická infrastruktura.

Název: Obytný soubor Ohrazenice – II. etapa
Objednavatel: Nové Ohrazenice s.r.o.

 

Sídlištní bydlení pro obyvatelstvo

 

Plochy bydlení sídlištního jsou územím využitým především pro bydlení a služby obyvatelstvu. Převažuje funkce bydlení (min. 80 % podlahové plochy) ve vícepodlažních bytových domech, s možností integrace zařízení základní občanské vybavenosti, případně s jednotlivými objekty základní občanské a technické vybavenosti. Zástavbu funkčních ploch tvoří jednotlivé objekty, převážně bytových domů vícepodlažních.

Převažuje čisté bydlení v rodinných domech s možností integrace zařízení základní občanské vybavenosti, případně s jednotlivými objekty základní občanské vybavenosti. Zástavbu tvoří především rodinné domy a nízkopodlažní bytové domy.