Obytná zóna pro Poděbrady

22.8.2016

V půlce léta jsme dokončili projektovou dokumentaci pro výstavbu obytné zóny Nový Žižkov v Poděbradech.

Název stavby: Obytná zóna Nový Žižkov, Poděbrady
Investor: Nový Žižkov spol. s.r.o.

Předmět projektové dokumentace

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit výstavbu obytné zóny v části Nový Žižkov v Poděbradech.

Součástí záměru je výstavba bytového domu, parkovacích a odstavných ploch a v neposlední řadě také napojení na infrastrukturu.

Veškerá dokumentace je podle zadání dokončená a vše je připraveno k realizaci.

oz poděbrady