Obytná zóna Nový Žižkov, Poděbrady - III. etapa

3.9.2019

Zápis z 0.2 kontrolního výboru - STU

Název: Obytná zóna Nový Žižkov, Poděbrady - lll. etapa
Objednavatel: Nový Žižkov s.r.o.

Na kontrolním výboru bylo projednáno investorem:

 • Dle ÚP požadavek
  - Hluková studie
  - V ploše zeleně vodní prvek s možností akumulace dešťových vod, obytné zeleně s přírodním dětským hřištěm i v ve vnitrobloku – bude navrženo

 
 • Dle ÚP je záměr umístěn v ploše pro bydlení v bytových domech s regulativem – informace
  - zastavění pozemku max. 40% - GP prověří do následujícího KV
  - maximální výška 5 nadzemním podlaží v lokalitě koutecká čtvrť a 4 nadzemní podlaží s obytným podkrovím v ostatních lokalitách – Bude navrženo
  - koeficient zeleně min. 30% - GP prověří do následujícího KV
  - požadavek na 2 parkovací stání na 1 bytovou jednotku, cca 400 míst – budou navrženy pod parkovištěm, novým objektem a ve vnitrobloku mezi novými objekty, na veřejné zeleni
 • Dle územního plánu záměr částečně zasahuje komunikací a podzemní garáží do plochy zeleň na veřejných prostranstvích – bude ve STU navrženo a projednáno s DOSS
  - Koeficient zeleně min. 30% - GP prověří do následujícího KV