Domov pro seniory a studie proveditelnosti

10.9.2018

Studie se zaměřuje na přestavbu stávajícího nevyužívaného objektu na domov pro seniory v Žacléři.

Název: Studie proveditelnosti – Domov pro seniory Lampertice, objekt Žacléř
Objednavatel: Královéhradecký kraj

Podrobnosti o studii proveditelnosti:

Stávající objekt je stavebně a provozně rozdělen na dvě části, z čehož jižní část objektu bude z důvodu špatného stavu zdemolována. V místě zdemolované části je navržena přístavba s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími a dále část se třemi a dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním. Na zachované nadzemní části je navržena jednopodlažní nástavba.

Domov pro seniora Žacléř
 

Nově je navržena kapacita 51 lůžek, která budou rozděleny po jednom nebo po dvou v kombinaci se sprchou a toaletou na pokoji. Součástí jsou také společné prostory s odpočinkovou částí a provozní prostory (varna, prádelna, kanceláře...).