Bytové domy v Brandýse nad Labem

23.10.2017

Návrh nového areálu určeného pro smíšené obytné a komerční účely.

Název: Soubor bytových domů v Brandýse nad Labem
Investor: AMZ Group, a.s.

Podrobnosti z projektové dokumentace

V bytových domech je plánovaná výstavba 178 bytových jednotek pro 356 uživatelů, která bude doplněná o komerci, maloobchod, služby a administrativu. Počítá se také s prostorem pro umístění drobných staveb pro podnikatelskou činnost.

Zastavěná plocha je téměř 3 500 m2 a vyřešen je také parkovací systém. Maximální zastavěná plocha je 60 %, zastoupení zeleně je minimálně 15 %.

bytove-domy-brandys

Součástí průvodní dokumentace je také rozdělení elektrického příkonu a množství pitné/splaškové vody pro jednotlivé objekty.