AUTONEUM Choceň

7.6.2017

Předmětem projektové dokumentace je přístavba haly sloužící jako přebalovna ke stávající plachtové hale.

Název: AUTONEUM Choceň – Přístavba přebalovny
Stavebník: Autoneum CZ s.r.o.

Podrobnosti z projektové dokumentace

V rámci projektu jsme navrhli novou jednopodlažní halu, která bude využívána jako přebalovna a naváže na současnou plachtovou halu. Přístavba je nadimenzována pro 10 zaměstnanců ve výrobě.

Hlavní využití nového objektu bude zaměřeno na výrobu, skladování a parkovací plochu. Při projekci se respektovaly současné prostorové kompozice sídla a okolní krajiny.

autoneum