Architektonická studie – Rodinný dům Pirkl v Ústí nad Orlicí

25.11.2019

Předmětem dokumentace je architektonická studie novostavby rodinného domu v Ústí nad Orlicí.

Název: Architektonická studie – Rodinný dům Pirkl, Ústí nad Orlicí
Objednavatel: soukromá osoba

Rodinný dům ve vesnické zástavbě

Pozemek je napojen novým sjezdem na místní komunikaci na severozápadní straně pozemku. V projektu jsou navrženy nové přípojky technické infrastruktury, objekt bude napojen novou přípojkou vodovodu, kanalizace a elektro.

Ústí nad Orlicí

 

Objekty v blízkém okolí slouží převážně k individuálnímu bydlení. Jedná se o spíše vesnickou zástavbu tvořenou jedno až dvoupodlažními objekty s podkrovím, tvořících uliční frontu, s diferentním řešením střešních rovin a s různou orientací hřebenů střech ke komunikacím.