Architektonická studie - Rodinný dům Nový Hradec

7.11.2019

Předmětem dokumentace je architektonická studie stavebních úprav rodinného domu v Novém Hradci.

V rámci projektu je navržena demolice přístavby na západní straně objektu.

Dále je navržena nové střešní konstrukce vč krovu – polovalbová, nového sklonu 39°. Novou střešní konstrukcí dojde k navýšení objektu z původní výška +7,5 m na +8,3 m. Na přízemní část objektu je navržena nová pultová střešní konstrukce vč krovu.

Původní nevyužité podkroví se změní na obytné

 

V interiéru jsou navrženy dispoziční úpravy. Původně nevyužité podkroví je navrženo jako obytné. Pozemek je napojen stávajícím sjezdem na komunikaci v ulici U Myslivny. V projektu nejsou navrženy nové přípojky technické infrastruktury, objekt je napojen na stávající přípojky kanalizace, vodovodu a elektro NN.